คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสวนสัตว์เชียงใหม่
Real Life Kungfu Panda สวนสัตว์เชียงใหม่


หลินปิง ตกต้นไม้


สวนสัตว์ เชียงใหม่


เชียงใหม่ ซู อะควาเรียม (Chiang Mai Zoo Aquarium)


เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (Chiang Mai Zoo Aquarium)


เชียงใหม่ สโนโดม (Snow Dome Chiang Mai Zoo)