ตารางกิจกรรม เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ
10:00 กิจกรรมว่ายน้ำดูปลา (Snorkeling) อุโมงค์น้ำจืด/น้ำทะเล มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
10:30 การแสดงโชว์ให้อาหารปลา อุโมงค์น้ำจืด มีทุกวัน
10:45 ระบำใต้น้ำ ชุดกินรีใต้น้ำ อุโมงค์น้ำทะเล มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
11:00 การแสดงโชว์ให้อาหารปลา อุโมงค์น้ำทะเล มีทุกวัน
13:00 การแสดงโชว์ให้อาหารปลา อุโมงค์น้ำจืด มีทุกวัน
13:30 กิจกรรมว่ายน้ำดูปลา (Snorkeling) อุโมงค์น้ำทะเล มีทุกวัน
14:45 ระบำใต้น้ำ ชุดกินรีใต้น้ำ อุโมงค์น้ำจืด มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
15:00 การแสดงโชว์ให้อาหารปลา อุโมงค์น้ำทะเล มีทุกวัน
15:30 กิจกรรมว่ายน้ำดูปลา (Snorkeling) อุโมงค์น้ำจืด มีทุกวัน

            หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
                          ระบำใต้น้ำ ชุดกินรีใต้น้ำ จัดแสดงเฉพาะ เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมกราคม 2554 เท่านั้น

รอบเข้าชม Snow Dome
รอบการเข้าชม เวลาการเข้าชม
1 9:45
2 10:25
3 11:05
4 11:45
5 12:25
6 13:05
7 13:45
8 14:25
9 15:05
10 15:45
11 16:25
12 17:05
13 17:45

                                    ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 54 Snow Dome รอบสุดท้าย คือ 15:05
                                    รอบที่ 13 มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                                    หมายเหตุ เข้าชม Snow Dome ได้รอบละ 30 คนต่อ 20 นาที

การแสดงความสามารถสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
การแสดงโชว์แมวน้ำ การแสดงความสามารถสัตว์
วันจันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบที่ 1 เวลา 10:30 น รอบที่ 1 เวลา 10:30 น รอบที่ 1 เวลา 11:30 น รอบที่ 1 เวลา 11:30 น
รอบที่ 2 เวลา 14:00 น รอบที่ 2 เวลา 13:30 น รอบที่ 2 เวลา 15:00 น รอบที่ 2 เวลา 14:00 น
  รอบที่ 3 เวลา 15:00 น   รอบที่ 3 เวลา 15:30 น

 

แผนที่สวนสัตว์เชียงใหม่

แผนที่สวนสัตว์เชียงใหม่