ค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   100 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   20 บาท
ค่าธรรมเนียมจอด ยานพาหนะ
  รถยนต์   50 บาท
  รถจักรยานยนต์   10 บาท
  รถจักรยาน   10 บาท
ค่าธรรมเนียมบัตร เข้าชมหมีแพนด้า
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   50 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   20 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้า ชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ "เชียงใหม่ ซู อควาเรียม"
  รวมบัตร ผ่านประตูหน้าสวนสัตว์และรถบริการเข้าชม (จำนหน่ายหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์)
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   290 บาท
  บัตรเด็ก สูง 90-135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   190 บาท
  จำนหน่ายหน้า ประตูทางเข้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ "เชียงใหม่ ซู อควาเรียม"(ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่)
  บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   250 บาท
  บัตรเด็ก สูง 90-135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   180 บาท
  เวลาเปิดขาย บัตรเข้าชม
  จันทร์ - ศุกร์   9:00 - 17:00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์   9:30 - 17:30 น.
  บัตรเด็กต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมพรี ...    
       
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่
ซูอความเรียม โทร. 053-893111, 053-893013-7 แฟกซ์.053-892100
Package เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ราคาสุดคุ้ม
  ราคาพิเศษแบบสุดๆสำหรับชาวไทย
  ผู้ใหญ่   380 บาท
  เด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร   200 บาท
  Package เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ราคาสุดคุ้ม
       - บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
     - บัตรเข้าชมหมีแพนด้า ช่วงช่วง/หลินปิง
     - บริการรถรางและรถโมโนเรล
     - บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม
  **โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคนที่ซื้อวันนี้ - 30 กันยายน 2557 เท่านั้น
**สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 085-6954557,085-6954560 หรือ 053-266550-2,053-266555
 
ค่าธรรมเนียมบัตร เข้าชม เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม ราคาพิเศษ
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   290 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   190 บาท
 

 

ทริปดำน้ำ สำรวจความมหัศจรรย์แห่งอุโมงค์ใต้น้ำ ราคาพิเศษ
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   1,290 บาท
  บัตร ผู้ใหญ่ (ต่างชาติ)   1,520 บาท
 

 

ค่าธรรมเนียมรถ บริการชมสวนสัตว์เชียงใหม่
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   30 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   20 บาท
   
ค่าธรรมเนียมบริการ สโนว์โดม
  บัตร ผู้ใหญ่ (ชาวไทย)   150 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย)   100 บาท