ราคาพิเศษนี้ ต้องจองและชำระเงินก่อนการเข้าชม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันนะค่ะ

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับ 1 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561


ราคาสุดคุ้ม Package 1
ราคาวันนี้ - 31 ธ.ค. 2561
- บัตรผ่านประตู
- บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม
ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ 210 เด็ก 130
ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 350 เด็ก 260


ราคาสุดคุ้ม Package 2
ราคาวันนี้ - 31 ธ.ค. 2561
- บัตรผ่านประตู
- บัตรเข้าชมหมีแพนด้า
- รถบริการนำเที่ยวรอบสวนสัตว์
- บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม
ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ 270 เด็ก 170
ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 460 เด็ก 320


  • เด็ก ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
  • เด็ก สูง 90-135 เซนติเมตร คิดเป็น ราคาเด็ก


 


ราคาสุดคุ้ม Package 3
ราคาวันนี้ - 31 ธ.ค. 2561
- บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
- บัตรเข้าชม หมีแพนด้า
- รถบริการนำเที่ยวรอบสวนสัตว์
- บัตรเข้าชม เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม
- บัตรเข้าชม สโนว์โดม เชียงใหม่
ราคาคนไทย ผู้ใหญ่ 420 เด็ก 260
ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 590 เด็ก 420

**สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 053-266555

หรือ 085-6954560, 085-6954556, 085-6954559

Line ID : hotelthailandclub

**ราคาโปรโมชั่นพิเศษเป็นราคาต่อท่านค่ะ
ข้อมูลผู้ต้องการจอง Package เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ราคาสุดคุ้ม
ชื่อ* นามสกุล*
อีเมล์*  
ที่อยู่
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์* โทรสาร
รายละเอียดการจอง Package เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ราคาสุดคุ้ม
วันที่เข้าชม* Package *
จำนวนผู้เข้าชม*    ผู้ใหญ่ เด็ก ความสูงของเด็ก เซนติเมตร.
หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกทุกช่อง

เงื่อนไขการยกเลิก
ในกรณี เงื่อนไข
จอง Package 1 - 5 แล้ว ยกเลิกก่อนการเข้าชม 2 วัน หักค่าบริการ 50%
จอง Package 1 - 5 แล้ว ยกเลิกในวันที่เข้าชม ไม่มีการคืนเงิน
เลื่อนการเข้าชม สามารถทำการเลื่อนการเข้าชมได้ แต่ต้องแจ้งก่อนการเข้าชม อย่างน้อย 2 วัน