รวมรูปหมีแพนด้า
   
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
 
 
 
             
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ค่ะ


   
รวมรูปสัตว์ต่างๆ
   
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
 
 
 
             
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ค่ะ


รวมรูปเชียงใหม่ ซู อะควอเรี่ยม
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
 
 
 
             
 
 
 
             
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ค่ะ

 
   
รวมรูป Snow Dome
   
             
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ค่ะ

 
   
รวมรูปรถบริการในสวนสัตว์
   
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
   
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
แพนด้า เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
 
 
             
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ค่ะ